Projekty UE

DOTACJE NA INNOWACJE - Inwestujemy w waszą przyszłość
ZAPYTANIA OFERTOWE
Przedmiot zapytania: - "Zakup komponentów specjalistycznej platformy lotniczego systemu pomiarowego"
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Przedmiot zapytania: - "Zakup komponentów specjalistycznej platformy lotniczej."
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Przedmiot zapytania: - "Zakup komponentów specjalistycznej platformy lotniczej."
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe 2
Formularz oferty
Przedmiot zapytania: - "Zakup komponentów specjalistycznej platformy lotniczej."
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe 2
Formularz oferty
Przedmiot zapytania: - "Zakup komponentów specjalistycznej platformy lotniczej."
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Przedmiot zapytania: - "Zakup komponentów specjalistycznej platformy lotniczej."
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe
Request for proposal
Formularz oferty
Personal Form
Przedmiot zapytania: - "Zakup komponentów specjalistycznej platformy lotniczej."
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe 2
Formularz oferty
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie własnej technologii Lotniczego Ultralekkiego Systemu Pomiarowego oraz uruchomienie, w oparciu o nią świadczenia nowych usług. Wdrażana technologia składać się będzie z:

  • systemu pomiaru lotniczego: składającego się z lekkiego, dwuosobowego wiatrakowca, profilującego skanera laserowego, lotniczego systemu inercyjnego, kamery średnioformatowej, systemu do zarządzania lotem, systemu załadunku, transportu i rozładunku, systemu bezpieczeństwa biernego, systemu zapisu i backup’u rejestrowanych danych;
  • mobilnego centrum zarządzania: opartego na mobilnej stacji referencyjnej GNSS z oprzyrządowaniem, sprzęcie komunikacyjnym i oprzyrządowaniu wspierającym oraz systemie gromadzenia danych meteorologicznych,
  • wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych GIS mającego na celu przetwarzanie pozyskanych danych pomiarowych (część stacjonarna).
Efektem projektu będą oparte na najwyższej możliwej jakości dane techniczne, wykonywane zgodnie ze sztuką inżynierską, normami, instrukcjami technicznymi i prawnymi. Wdrożona technologia będzie mieć niską cenę jednostkową nabycia w porównaniu z możliwościami technicznymi i pozwoli na świadczenie usług w atrakcyjnych cenach oraz kreowanie przewagi konkurencyjnej Wnioskodawcy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Kredyt technologiczny” programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Numer umowy o dofinansowanie na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-D18/12-00.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOSpectra System
Spectra System
Spectra System